Witamy

Aktywna szkoła – Aktywny Uczeń

W okresie od października 2014 r. do marca 2015 roku Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie realizował program Ogólnopolskiego Konkursu Aktywna szkoła –Aktywny uczeń. Organizatorem konkursu było Studium Prawa Europejskiego. Celem konkursu było spopularyzowanie wśród uczniów zasad zdrowego trybu życia.

Zgodnie z regulaminem szkoła była zobowiązana do zrealizowania dziesięciu zadań dotyczących wyżej wymienionej tematyki.

Konkurs „Aktywna Szkoła – Aktywny Uczeń” był niezwykle interesujący dla młodzieży. W jego realizację została zaangażowana cała społeczność Ośrodka: Dyrekcja, Rada Rodziców, Samorząd Szkolny, Nauczyciele.

W ramach konkursu przeprowadzono wiele różnorodnych w treści i formie zajęć prowadzonych przez zaproszonych gości, nauczycieli, pedagoga szkolnego. Dzięki nim, zgodnie z założeniami konkursu przeprowadzona została szeroko pojęta popularyzacja wśród uczniów zasad zdrowego trybu życia. Wzrosła świadomość młodzieży na temat wpływu odżywiania na rozwój chorób cywilizacyjnych. Realizacja programu przyczyniła się do kształtowania pozytywnych postaw wobec aktywności ruchowej, sprawności fizycznej, a także pobudziła do refleksji na temat negatywnego wpływu urządzeń ICT na rozwój i kondycję zdrowotną młodego człowieka.

Poruszane w programie problemy i zdobyta wiedza w przyszłości z całą pewnością zaowocują też krytycznymi postawami wobec reklam zachęcających do kupowania niezdrowej żywności.
Organizacja i realizacja poszczególnych zadań przebiegała bez zakłóceń, sprawnie, zgodnie  z wytyczonym harmonogramem. Zrealizowanie wszystkich zadań konkursowych przyniosło wszystkim wiele radości i satysfakcji.

Dzięki zaangażowaniu i dużej pomysłowości w realizacji zadań konkursowych, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych
im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie otrzymał tytuł Aktywnej Szkoły- Aktywnego Ucznia.

Szkolnym koordynatorem konkursu była pani Ewa Woźniak.

Opracowanie internetowe Dariusz Bielecki